Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Ny styrelse

LH Riddarstigen har sedan 24/3 en ny styrelse, och verksamheten fortsätter som vanligt. Den nya styrelsen består av nio personer, och vi kommer i första hand fokusera på det lokala och på att ta hand om de fina faciliteter som finns i föreningen. Utlåning av lokalen fortsätter som normalt, dock med paus i juli.

Extra årsmöte den 17 mars kl. 15:00

Söndagen 17 mars kl.15:00 i föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A

Alla medlemmar är varmt välkomna till ett extra årsmöte.
Just nu finns det inte en styrelse. För att vi ska kunna rädda verksamheten LH Riddarstigen har haft så är det viktigt att medlemmarna kommer och röstar fram sina representanter.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen – eller känner någon granne som är det – och vill veta mer? Kontakta
Annie Marie Eriksson på 073 236 4237

Alla medlemmar i Riddarstigens område hälsas mycket varmt välkomna!

Vi bjuder på fika!

LH Riddarstigen har ingen verksamhet för närvarande

Den lokala hyresgästföreningen har för närvarande ingen verksamhet. Det beror på att det inte fanns tillräckligt många kandidater till en ny styrelse när årsmötet genomfördes den 5 februari 2019. Det innebär bland annat att föreningens lokal inte är tillgänglig för utlåning.

Hyresgästföreningen Frölunda kommer troligen att kalla till ett nytt årsmöte under våren då man ogärna ser att Riddarstigen går i graven.
Det är därför viktigt att ni som också gärna vill ha kvar Riddarstigen med dess verksamhet ser till att bli medlemmar i Hyresgästföreningen så snart som möjligt och går på årsmötet och eventuellt också ställer upp till styrelsen.

Frölundaföreningen har telefonnummer:
073 236 4237

Här är en länk för att bli medlem https://www.hyresgastforeningen.se/bli-medlem/

Det vore väldigt roligt om det gick att blåsa nytt liv i Riddarstigen men det kräver också lite engagemang från oss boende i området

Välkomna den 16 oktober 2018

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    16 oktober 2018,  kl. 18:00 – ca 19:30

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 18 och 19. Därefter vidtar medlemsmöte kl 19 till 19:30.

På dagordningen står verksamhetsplan och budget för 2019.
Vill du påverka innehållet är det nu du har chansen!

Är du intresserad av att bidra eller vill du veta mer om Hyresgästföreningens arbete – Kom på mötet! Ta gärna med en granne.

Kontakt
styrelsen@riddarstigen.se
 val@riddarstigen.se

Vi bjuder på fika!.

Kallelse för utskrift

 

15 maj 18:00 – Välkommen till bomöte och medlemsmöte!

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    15 maj 2018,  kl. 18:00 – ca 19:30

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 18 och 19. Därefter vidtar medlemsmöte kl 19 till 19:30.

På dagordningen står fyllnadsval till styrelsen.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Vi bjuder på fika!.

Kallelse för utskrift

 

Årsmöte 2018 – 4 februari kl. 15:00

ÅRSMÖTE 2018

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    4  februari 2018,   kl. 15:00

Alla medlemmar inom Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till årsmöte.

På dagordningen står sedvanliga årsmöteshandlingar – Val till av styrelseledamöter och till andra uppdrag.

VI BEHÖVER BLI FLER! – Om vi ska kunna fortsätta med Gymmet, Gratisbutiken och inte minst – med att låna ut vår lokal,  till exempel till barnkalas, så måste vi vara en fulltalig styrelse.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Kallelse i utskrift

Vi bjuder på fika!.

Bomöte och medlemsmöte den 15 oktober 2017

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    15 oktober 2017,  kl. 15:00

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 15 och 16. Därefter vidtar medlemsmöte kl 16 till 17.

På dagordningen står verksamhetsplanen för 2018.

Vi bjuder på fika!.

 

Bo- och medlemsmöte den 21 maj 2017

HYRESRÄTTENS STÄLLNING
– och hur Hyresgästföreningen arbetar för att stärka den.

Det har under den senaste tiden varit många diskussioner om hyresrättens framtid
och om hyresgästers rättigheter t ex i samband med renoveringar. Under våren presenteras också en utredning om begränsningar av hyreshöjningar i samband med
renoveringar.

Välkommen till ett öppet bomöte på LH Riddarstigen!

Vi berättar om Hyresgästföreningens Framtidsprogram och om hur Hyresgästföreningen arbetar för att möta de utmaningar som finns kring hyresrättens framtid.

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:     21 maj 2017,  kl. 15:00 – 16:30
Alla boende i Riddarstigens område hälsas välkomna!

Inbjudan för utskrift

 

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme