Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Om Riddarstigen

Riddarstigen är en lokal hyresgästförening, populärt förkortat LH. I bostadsområdet tar den lokala organisationen upp gemensamma frågor med hyresvärden eller förvaltaren. Det kan vara allt från att föra en dialog om bostadsområdet till att direkt påverka skötseln av området. Riddarstigen förvaltar tre trivsellokaler, tillgängliga för alla boende i området, samt inventarier och andra resurser. Styrelsen består av medlemmar i Hyresgästföreningen som valts in som förtroendevalda på lokala föreningens årsmöte, som hålls i februari varje år.

Inom Hyresgästföreningen är Riddarstigen underordnad paraplyorganisationen Hyresgästföreningen Frölunda. Besök gärna deras hemsida hyresgastforeningen-frolunda.se.

Riddarstigens distrikt

Till Riddarstigen tillhör alla hushåll hos Familjebostäder på följande gator:

  • Bankogatan (1-15)
  • Dollargatan
  • Järnmyntsgatan
  • Nickelmyntsgatan
  • Penninggatan
  • Riksdalersgatan
  • Sikelgatan
  • Sterlingsgatan
  • Örtugsgatan

Verksamhet och lokaler

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme