Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Riddarstigen

Utlåning av lokalen möjlig igen

På grund av nya riktlinjer från Hyresgästföreningen öppnas lokalen för utlåning från 1 augusti.

Utöver våra ordinarie villkor för utlåning av lokalen gäller även följande riktlinjer:

  • Mat och dryck får förtäras i lokalen, så länge det görs på ett smittsäkert sätt. Till exempel kan man ha portionsförpackad mat, så att det inte blir trängsel när man ska lägga mat på sin tallrik.
  • Det är viktigt att se till att in- och utpassering är säkert. Ett bra tips är att se till att man får gå in eller ut ur lokalen en i taget. Detta för att undvika trängsel. Kom ihåg att det kan ta lite längre tid än vanligt för alla att komma på plats.

Ny styrelse

På årsmötet den 9:e maj valdes en ny styrelse för Lh Riddarstigen. Styrelsen består av sex personer, och vi hoppas på att komma igång med verksamheter och aktiviteter till hösten.

Årsmöte 2021

Söndagen den 9 maj kl 11:00 är det dags för Lh Riddarstigens årsmöte, som kommer att ske digitalt via Teams.

För att ansluta till mötet, klicka här. Genom att klicka på länken kan du välja att ansluta dig antingen via Teams-programmet/appen, eller via webbläsaren. Chrome rekommenderas för det sistnämnda alternativet. Inget Teams-konto behövs för att delta i mötet. Representanter från styrelsen finns på plats från kl 10:30, så logga gärna in i god tid och kontrollera att allt fungerar!

Om du känner dig osäker på hur du ska göra för att ansluta dig, eller om det inte fungerar som det ska, maila styrelsen på styrelsen@riddarstigen.se eller ring Daniel Hermansson på 0708-458686 eller Martin Joviken på 0721-746474.

Inbjudan i pdf-format:

Dagordning:

Mötet ska bland annat ta ställning till om Lh Riddarstigen väljer att stå bakom följande uttalande framtaget av förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen:

Övriga dokument relaterade till föreningens verksamhet 2019-2020:

Välkomna!

Utlåning av lokalen upphör

På grund av den ökade smittspridningen av covid19 i Västra Götalandsregionen kommer Riddarstigen att åter upphöra med utlåning av föreningslokalen. Gratisbutikens verksamhet är, som tidigare meddelat, också inställd. Restriktionerna i Riddargymmet är kvar som tidigare. Vi vet inte i nuläget hur länge beslutet kommer vara men vi återkommer med info så snart vi öppnar upp för mer verksamhet inom Riddarstigen igen.

Vänligen, Riddarstigens styrelse

Återkoppling efter möte i LH Riddarstigen 6:e september

Den lokala hyresgästföreningen Riddarstigen ordnade ett bomöte och medlemsmöte den 6:e september där vi informerade om arbetet med att ta fram byggplaner för tre olika områden i norra delen av Riksdalersgatan. Läs mer om kommunens plan- och byggprojekt Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan här.

På medlemsmötet beslutades följande:
“LH Riddarstigen ska verka för att underlätta engagemang bland boende i frågan, genom att bland annat bistå med resurser och information.”

Vi ber om ursäkt att det dröjt en del med återkopplingen. Nu vill vi i alla fall ge lite mer information och se hur frågan/frågorna kan drivas vidare.

1) Vi kommer fortlöpande lägga upp information på vår facebook-sida (Hyresgästföreningen Riddarstigen) och på vår hemsida (www.riddarstigen.se). T.ex. ska vi lägga fram länkar till olika dokument eller bra information från kommunen. Och så kommer vi såklart på annonsera så snart vi vet mer om vilket datum själva samrådsmötet kommer äga rum.

2) Det kommer nu i oktober hållas fyra utbildningar genom Hyresgästföreningen digitalt. För att få länk att delta ska man anmäla sig till Jenny på adressen: jenny.stjarnroth@hyresgastforeningen.se   Vid anmälan så fås en länk för att kunna delta digitalt vid utbildningen. Utbildningarna är följande:

Boinflytande Måndagen den 5 oktober 17.30 – 19.00

Samråd i praktiken – Måndagen den 12 oktober 17.30 – 19.00

Lokal stadsutvecklingMåndagen den 19 oktober 17.30 – 19.00

Delaktighet och mänskliga rättigheter – Måndagen den 26 oktober 17.30 – 19.00

3) Vi vill ju också som sagt underlätta för någon sorts lokal organisering där grannar kan mötas och diskutera och ta reda på saker ihop. Förslag som kom fram på mötet den 6:e var att ha mindre arbetsgrupper antingen riktat mot olika ämnesområden (t.ex: naturvärden, trafiksituation, trivsel och trygghet) alternativt att ha arbetsgrupper utifrån olika platser (Rikdalersgatan, Örtugsparken, Dollargatan). På mötet skapades en maillista för de som är intresserade av att engagera sig. Om du inte var på mötet men ändå är intresserad av att vara med på listan, hör av dig till styrelsen på styrelsen@riddarstigen.se.

Vänliga hälsningar,
Frederik Strömberg, ordförande LH Riddarstigen

Utlåning av lokalen möjlig igen

Lh Riddarstigen har beslutat att tillåta utlåning av lokalen igen, med begränsningen att max 10 personer får vistas i lokalen samtidigt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, vara noga med hygien, samt hålla sig hemma vid sjukdom måste respekteras.

När det gäller villkoren för utlåning ber vi er i nuläget att vara extra noga med städning.

Bo- och medlemsmöte

Nu är det dags för ett nytt bo- och medlemsmöte med Hyresgästföreningen!
Båda möten kommer att äga rum utomhus.

Tid: Söndag 6 september, 15:00 – ca 17:00

Bomöte – om de tre planerade nybyggena på Riksdalersgatan
Precis som förra året kommer bomötet att bestå av en promenad i närområdet.
Promenaden sker tillsammans med representanter för den lokala
hyresgästföreningen Riddarstigen, som informerar om vad som händer i
området, tar emot dina synpunkter och svarar på frågor. Bland annat kommer
det informeras om de planerade nybyggena på tre platser längs
Riksdalersgatan (160 nya lägenheter).

Medlemsmöte
Efter bomötet blir det ett öppet medlemsmöte på gräsmattan bakom
föreningslokalen. Där kan du ta upp önskemål, idéer och synpunkter. På mötet
kommer det beslutas huruvida hyresgästföreningen Riddarstigen ska engagera
sig i frågor rörande de planerade nybyggena vid Riksdalersgatan. Även budget
och verksamhetsplan för 2021 ska fastställas. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget finns här.

Alla som bor på Riksdalersgatan, Örtugsgatan, Dollargatan,
Sterlingsgatan, Bankogatan (3-13), Sikelgatan, Nickelmyntsgatan,
Penninggatan, Järnmyntsgatan är välkomna att delta i antingen det ena eller båda mötena.

15:00 Promenad i området. Vi möts vid korsningen Riksdalersgatan – Sjupundsgatan.
15:45 Korvgrillning (vegetarisk) på gräsmattan bakom föreningslokalen, Riksdalersgatan 23.
16:15 Öppet medlemsmöte på gräsmattan bakom föreningslokalen, Riksdalersgatan 23.

Välkomna!

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme