Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Hyresgästföreningen

Välkomna den 16 oktober 2018

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    16 oktober 2018,  kl. 18:00 – ca 19:30

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 18 och 19. Därefter vidtar medlemsmöte kl 19 till 19:30.

På dagordningen står verksamhetsplan och budget för 2019.
Vill du påverka innehållet är det nu du har chansen!

Är du intresserad av att bidra eller vill du veta mer om Hyresgästföreningens arbete – Kom på mötet! Ta gärna med en granne.

Kontakt
styrelsen@riddarstigen.se
 val@riddarstigen.se

Vi bjuder på fika!.

Kallelse för utskrift

 

15 maj 18:00 – Välkommen till bomöte och medlemsmöte!

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    15 maj 2018,  kl. 18:00 – ca 19:30

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 18 och 19. Därefter vidtar medlemsmöte kl 19 till 19:30.

På dagordningen står fyllnadsval till styrelsen.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Vi bjuder på fika!.

Kallelse för utskrift

 

Årsmöte 2018 – 4 februari kl. 15:00

ÅRSMÖTE 2018

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    4  februari 2018,   kl. 15:00

Alla medlemmar inom Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till årsmöte.

På dagordningen står sedvanliga årsmöteshandlingar – Val till av styrelseledamöter och till andra uppdrag.

VI BEHÖVER BLI FLER! – Om vi ska kunna fortsätta med Gymmet, Gratisbutiken och inte minst – med att låna ut vår lokal,  till exempel till barnkalas, så måste vi vara en fulltalig styrelse.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Kallelse i utskrift

Vi bjuder på fika!.

Bomöte och medlemsmöte den 15 oktober 2017

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    15 oktober 2017,  kl. 15:00

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 15 och 16. Därefter vidtar medlemsmöte kl 16 till 17.

På dagordningen står verksamhetsplanen för 2018.

Vi bjuder på fika!.

 

Bo- och medlemsmöte den 21 maj 2017

HYRESRÄTTENS STÄLLNING
– och hur Hyresgästföreningen arbetar för att stärka den.

Det har under den senaste tiden varit många diskussioner om hyresrättens framtid
och om hyresgästers rättigheter t ex i samband med renoveringar. Under våren presenteras också en utredning om begränsningar av hyreshöjningar i samband med
renoveringar.

Välkommen till ett öppet bomöte på LH Riddarstigen!

Vi berättar om Hyresgästföreningens Framtidsprogram och om hur Hyresgästföreningen arbetar för att möta de utmaningar som finns kring hyresrättens framtid.

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:     21 maj 2017,  kl. 15:00 – 16:30
Alla boende i Riddarstigens område hälsas välkomna!

Inbjudan för utskrift

 

Välkommen till årsmötet den 5 februari 2017!

Riddarstigens medlemmar hälsas välkommen till årsmöte.

TID: Söndag den 5 februari 2017, kl. 15:00 – 17:00

PLATS: Föreningslokalen, Riksdalersgatan 23A

Agenda

  • Årsmötesförhandlingar
  • Val av ordförande
  • Val av minst två ordinarie ledamöter
  • Val av revisor, revisorsersättare och valberedning
  • Information från Hyresgästföreningen

Kontakt med valberedningen: val@riddarstigen.se 

Kallelse i pdf

Verksamhetsplan för 2017 Antagen på medlemsmöte i oktober 2016

Bo- och medlemsmöte söndag 16 oktober klockan 15:00

Vi välkomnar alla boende i LH Riddarstigens område till bomöte och alla Hyresgästföreningens medlemmar i samma område till medlemsmöte söndag 16 oktober från klockan 15:00 i föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A.

På bomötet diskuterar vi våra aktiviteter 2017. Vi samlar också in frågor och synpunkter som vi bör ta upp med Familjebostäder.
På medlemsmötet fastställs sedan aktiviteterna som en verksamhetsplan och budget för 2017.
Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Inbjudan i pdf-format

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme