Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Gratisbutiken

15 maj 18:00 – Välkommen till bomöte och medlemsmöte!

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    15 maj 2018,  kl. 18:00 – ca 19:30

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 18 och 19. Därefter vidtar medlemsmöte kl 19 till 19:30.

På dagordningen står fyllnadsval till styrelsen.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Vi bjuder på fika!.

Kallelse för utskrift

 

Årsmöte 2018 – 4 februari kl. 15:00

ÅRSMÖTE 2018

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    4  februari 2018,   kl. 15:00

Alla medlemmar inom Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till årsmöte.

På dagordningen står sedvanliga årsmöteshandlingar – Val till av styrelseledamöter och till andra uppdrag.

VI BEHÖVER BLI FLER! – Om vi ska kunna fortsätta med Gymmet, Gratisbutiken och inte minst – med att låna ut vår lokal,  till exempel till barnkalas, så måste vi vara en fulltalig styrelse.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Kallelse i utskrift

Vi bjuder på fika!.

Bo- och medlemsmöte söndag 16 oktober klockan 15:00

Vi välkomnar alla boende i LH Riddarstigens område till bomöte och alla Hyresgästföreningens medlemmar i samma område till medlemsmöte söndag 16 oktober från klockan 15:00 i föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A.

På bomötet diskuterar vi våra aktiviteter 2017. Vi samlar också in frågor och synpunkter som vi bör ta upp med Familjebostäder.
På medlemsmötet fastställs sedan aktiviteterna som en verksamhetsplan och budget för 2017.
Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Inbjudan i pdf-format

Bomöte och öppet hus söndag 31 augusti

LH Riddarstigen bjuder in alla områdets boende till bomöte och öppet hus söndagen den 31 augusti. Tillsammans planerar vi nästa års verksamheter. Ta chansen att titta runt i lokalerna alla boende i området har tillgång till.

  • Bomöte från klockan 11:00
  • Öppet hus från ca klockan 12:30

Vi bjuder på mat, dryck och fika.

Välkommen till Riddarstigens föreningslokal på Riksdalersgatan 23A (innanför parkeringshuset).

pdf:Affisch i trapphusen

 

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme