Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Återkoppling efter möte i LH Riddarstigen 6:e september

Den lokala hyresgästföreningen Riddarstigen ordnade ett bomöte och medlemsmöte den 6:e september där vi informerade om arbetet med att ta fram byggplaner för tre olika områden i norra delen av Riksdalersgatan. Läs mer om kommunens plan- och byggprojekt Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan här.

På medlemsmötet beslutades följande:
“LH Riddarstigen ska verka för att underlätta engagemang bland boende i frågan, genom att bland annat bistå med resurser och information.”

Vi ber om ursäkt att det dröjt en del med återkopplingen. Nu vill vi i alla fall ge lite mer information och se hur frågan/frågorna kan drivas vidare.

1) Vi kommer fortlöpande lägga upp information på vår facebook-sida (Hyresgästföreningen Riddarstigen) och på vår hemsida (www.riddarstigen.se). T.ex. ska vi lägga fram länkar till olika dokument eller bra information från kommunen. Och så kommer vi såklart på annonsera så snart vi vet mer om vilket datum själva samrådsmötet kommer äga rum.

2) Det kommer nu i oktober hållas fyra utbildningar genom Hyresgästföreningen digitalt. För att få länk att delta ska man anmäla sig till Jenny på adressen: jenny.stjarnroth@hyresgastforeningen.se   Vid anmälan så fås en länk för att kunna delta digitalt vid utbildningen. Utbildningarna är följande:

Boinflytande Måndagen den 5 oktober 17.30 – 19.00

Samråd i praktiken – Måndagen den 12 oktober 17.30 – 19.00

Lokal stadsutvecklingMåndagen den 19 oktober 17.30 – 19.00

Delaktighet och mänskliga rättigheter – Måndagen den 26 oktober 17.30 – 19.00

3) Vi vill ju också som sagt underlätta för någon sorts lokal organisering där grannar kan mötas och diskutera och ta reda på saker ihop. Förslag som kom fram på mötet den 6:e var att ha mindre arbetsgrupper antingen riktat mot olika ämnesområden (t.ex: naturvärden, trafiksituation, trivsel och trygghet) alternativt att ha arbetsgrupper utifrån olika platser (Rikdalersgatan, Örtugsparken, Dollargatan). På mötet skapades en maillista för de som är intresserade av att engagera sig. Om du inte var på mötet men ändå är intresserad av att vara med på listan, hör av dig till styrelsen på styrelsen@riddarstigen.se.

Vänliga hälsningar,
Frederik Strömberg, ordförande LH Riddarstigen

Updated: 2020-10-03 — 16:09
Riddarstigen © 2014 Frontier Theme