Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Bo- och medlemsmöte

Nu är det dags för ett nytt bo- och medlemsmöte med Hyresgästföreningen!
Båda möten kommer att äga rum utomhus.

Tid: Söndag 6 september, 15:00 – ca 17:00

Bomöte – om de tre planerade nybyggena på Riksdalersgatan
Precis som förra året kommer bomötet att bestå av en promenad i närområdet.
Promenaden sker tillsammans med representanter för den lokala
hyresgästföreningen Riddarstigen, som informerar om vad som händer i
området, tar emot dina synpunkter och svarar på frågor. Bland annat kommer
det informeras om de planerade nybyggena på tre platser längs
Riksdalersgatan (160 nya lägenheter).

Medlemsmöte
Efter bomötet blir det ett öppet medlemsmöte på gräsmattan bakom
föreningslokalen. Där kan du ta upp önskemål, idéer och synpunkter. På mötet
kommer det beslutas huruvida hyresgästföreningen Riddarstigen ska engagera
sig i frågor rörande de planerade nybyggena vid Riksdalersgatan. Även budget
och verksamhetsplan för 2021 ska fastställas. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget finns här.

Alla som bor på Riksdalersgatan, Örtugsgatan, Dollargatan,
Sterlingsgatan, Bankogatan (3-13), Sikelgatan, Nickelmyntsgatan,
Penninggatan, Järnmyntsgatan är välkomna att delta i antingen det ena eller båda mötena.

15:00 Promenad i området. Vi möts vid korsningen Riksdalersgatan – Sjupundsgatan.
15:45 Korvgrillning (vegetarisk) på gräsmattan bakom föreningslokalen, Riksdalersgatan 23.
16:15 Öppet medlemsmöte på gräsmattan bakom föreningslokalen, Riksdalersgatan 23.

Välkomna!

Updated: 2020-09-04 — 10:19
Riddarstigen © 2014 Frontier Theme