Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Bo- och medlemsmöte

Nu är det dags för ett nytt bo- och medlemsmöte med Hyresgästföreningen!

Plats: Föreningslokalen, Riksdalersgatan 23

Tid: Söndag 8 september, 15:00 – ca 17:00

Bomöte
Du som bor i Högsbo har säkert synpunkter på din närmiljö. Hur känns det att bo här, att promenera i kvarteret? Hur ska utomhusmiljön se ut? Vad kan förbättras? Tillsammans tar vi en promenad i Högsbotorp och diskuterar vårt område. Synpunkterna samlar vi in och för vidare till Familjebostäder. Samtidigt kan du prata med representanter från den lokala hyresgästföreningen Riddarstigen.

Medlemsmöte
Efter bomötet blir det ett öppet medlemsmöte. Den nya styrelsen för
hyresgästföreningen Riddarstigen presenterar sig och verksamheten. Du kan ta upp önskemål, idéer och synpunkter.

Alla som bor på Riksdalersgatan, Örtugsgatan, Dollargatan,
Sterlingsgatan, Bankogatan (3-13), Sikelgatan, Nickelmyntsgatan,
Penninggatan, Järnmyntsgatan är välkomna att delta i antingen det ena eller båda mötena.

15:00 Promenad i området. Samling vid föreningslokalen, Riksdalersgatan 23.
15:45 Korvgrillning utanför föreningslokalen.
16:15 Öppet medlemsmöte i föreningslokalen, Riksdalersgatan 23.

Välkomna!

Updated: 2019-08-24 — 17:15
Riddarstigen © 2014 Frontier Theme