Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Riddarstigen lägger ner verksamheten

Hej allihop!

Kvällen den 21/2-22 tog Riddarstigens styrelse ett tufft beslut – att lägga ner föreningen. Vi som sitter i styrelsen känner att vi inte har möjlighet att driva föreningen vidare. Vi är några få personer som ska rodda allt och tillströmningen av nya ledamöter har varit väldigt liten under åren, vilket nu känns ohållbart. Vi har gjort många försöka att värva nya ledamöter, utan resultat. Pandemin har såklart försvårat hela situationen. Vi hade hoppats kunna genomföra betydligt fler roliga aktiviteter som också skulle marknadsföra Riddarstigen och dra till sig fler aktiva, men så har det inte blivit.

Detta berör alla verksamheter knutna till Riddarstigen – festlokalen, gymmet, gratisbutiken och snickeriet. Dessa kommer att få stänga, åtminstone under en period.

Vi tycker att detta är jättetråkigt, särskilt eftersom många nyttjar både festlokalen och gymmet. Det är också fint att det finns en mötesplats i området där många roliga aktiviteter kan ske. Vi hoppas dock att något positivt kan komma ur det här. Vi kommer nu att meddela Hyresgästföreningen Frölunda vårt beslut, med förhoppning om att Frölunda tar över bollen och försöker hitta en ny styrelse som kan starta upp Riddarstigen på nytt. Ungefär som förra gången, för tre år sedan.

Nu har vi en fråga till dig som på något sätt utnyttjar föreningens verksamheter: Är du intresserad av att vara med och bygga upp Riddarstigen på nytt, det vill säga vara med i styrelsen? Meddela i så fall Maja Andersson på maja.andersson88@hotmail.com så förmedlar hon era namn vidare till Frölunda hyresgästförening.

Vid andra tankar eller frågor kan ni också mejla Maja.

Med vänlig hälsning,
Nina, Annette, Joel och Maja i Riddarstigens styrelse.

Utlåning av lokalen möjlig igen

På grund av nya riktlinjer från Hyresgästföreningen öppnas lokalen för utlåning från 1 augusti.

Utöver våra ordinarie villkor för utlåning av lokalen gäller även följande riktlinjer:

  • Mat och dryck får förtäras i lokalen, så länge det görs på ett smittsäkert sätt. Till exempel kan man ha portionsförpackad mat, så att det inte blir trängsel när man ska lägga mat på sin tallrik.
  • Det är viktigt att se till att in- och utpassering är säkert. Ett bra tips är att se till att man får gå in eller ut ur lokalen en i taget. Detta för att undvika trängsel. Kom ihåg att det kan ta lite längre tid än vanligt för alla att komma på plats.

Ny styrelse

På årsmötet den 9:e maj valdes en ny styrelse för Lh Riddarstigen. Styrelsen består av sex personer, och vi hoppas på att komma igång med verksamheter och aktiviteter till hösten.

Årsmöte 2021

Söndagen den 9 maj kl 11:00 är det dags för Lh Riddarstigens årsmöte, som kommer att ske digitalt via Teams.

För att ansluta till mötet, klicka här. Genom att klicka på länken kan du välja att ansluta dig antingen via Teams-programmet/appen, eller via webbläsaren. Chrome rekommenderas för det sistnämnda alternativet. Inget Teams-konto behövs för att delta i mötet. Representanter från styrelsen finns på plats från kl 10:30, så logga gärna in i god tid och kontrollera att allt fungerar!

Om du känner dig osäker på hur du ska göra för att ansluta dig, eller om det inte fungerar som det ska, maila styrelsen på styrelsen@riddarstigen.se eller ring Daniel Hermansson på 0708-458686 eller Martin Joviken på 0721-746474.

Inbjudan i pdf-format:

Dagordning:

Mötet ska bland annat ta ställning till om Lh Riddarstigen väljer att stå bakom följande uttalande framtaget av förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen:

Övriga dokument relaterade till föreningens verksamhet 2019-2020:

Välkomna!

Utlåning av lokalen upphör

På grund av den ökade smittspridningen av covid19 i Västra Götalandsregionen kommer Riddarstigen att åter upphöra med utlåning av föreningslokalen. Gratisbutikens verksamhet är, som tidigare meddelat, också inställd. Restriktionerna i Riddargymmet är kvar som tidigare. Vi vet inte i nuläget hur länge beslutet kommer vara men vi återkommer med info så snart vi öppnar upp för mer verksamhet inom Riddarstigen igen.

Vänligen, Riddarstigens styrelse

Återkoppling efter möte i LH Riddarstigen 6:e september

Den lokala hyresgästföreningen Riddarstigen ordnade ett bomöte och medlemsmöte den 6:e september där vi informerade om arbetet med att ta fram byggplaner för tre olika områden i norra delen av Riksdalersgatan. Läs mer om kommunens plan- och byggprojekt Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan här.

På medlemsmötet beslutades följande:
“LH Riddarstigen ska verka för att underlätta engagemang bland boende i frågan, genom att bland annat bistå med resurser och information.”

Vi ber om ursäkt att det dröjt en del med återkopplingen. Nu vill vi i alla fall ge lite mer information och se hur frågan/frågorna kan drivas vidare.

1) Vi kommer fortlöpande lägga upp information på vår facebook-sida (Hyresgästföreningen Riddarstigen) och på vår hemsida (www.riddarstigen.se). T.ex. ska vi lägga fram länkar till olika dokument eller bra information från kommunen. Och så kommer vi såklart på annonsera så snart vi vet mer om vilket datum själva samrådsmötet kommer äga rum.

2) Det kommer nu i oktober hållas fyra utbildningar genom Hyresgästföreningen digitalt. För att få länk att delta ska man anmäla sig till Jenny på adressen: jenny.stjarnroth@hyresgastforeningen.se   Vid anmälan så fås en länk för att kunna delta digitalt vid utbildningen. Utbildningarna är följande:

Boinflytande Måndagen den 5 oktober 17.30 – 19.00

Samråd i praktiken – Måndagen den 12 oktober 17.30 – 19.00

Lokal stadsutvecklingMåndagen den 19 oktober 17.30 – 19.00

Delaktighet och mänskliga rättigheter – Måndagen den 26 oktober 17.30 – 19.00

3) Vi vill ju också som sagt underlätta för någon sorts lokal organisering där grannar kan mötas och diskutera och ta reda på saker ihop. Förslag som kom fram på mötet den 6:e var att ha mindre arbetsgrupper antingen riktat mot olika ämnesområden (t.ex: naturvärden, trafiksituation, trivsel och trygghet) alternativt att ha arbetsgrupper utifrån olika platser (Rikdalersgatan, Örtugsparken, Dollargatan). På mötet skapades en maillista för de som är intresserade av att engagera sig. Om du inte var på mötet men ändå är intresserad av att vara med på listan, hör av dig till styrelsen på styrelsen@riddarstigen.se.

Vänliga hälsningar,
Frederik Strömberg, ordförande LH Riddarstigen

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme