Riddarstigen

Lokal hyresgästförening i Högsbo

Årsmöte 2018 – 4 februari kl. 15:00

ÅRSMÖTE 2018

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    4  februari 2018,   kl. 15:00

Alla medlemmar inom Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till årsmöte.

På dagordningen står sedvanliga årsmöteshandlingar – Val till av styrelseledamöter och till andra uppdrag.

VI BEHÖVER BLI FLER! – Om vi ska kunna fortsätta med Gymmet, Gratisbutiken och inte minst – med att låna ut vår lokal,  till exempel till barnkalas, så måste vi vara en fulltalig styrelse.

Är du intresserad? Har du en granne som du vill nominera och som är intresserad av att ställa upp? Kontakta valberedningen – val@riddarstigen.se

Har du andra frågor: Kontakta styrelsen@riddarstigen.se

Kallelse i utskrift

Vi bjuder på fika!.

Bomöte och medlemsmöte den 15 oktober 2017

BOMÖTE och MEDLEMSMÖTE

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:    15 oktober 2017,  kl. 15:00

Alla boende i Riddarstigens område (se kartan nedan) hälsas varmt välkomna till bomöte för att dryfta boendefrågor i området.

Bomötet är mellan kl 15 och 16. Därefter vidtar medlemsmöte kl 16 till 17.

På dagordningen står verksamhetsplanen för 2018.

Vi bjuder på fika!.

 

Bo- och medlemsmöte den 21 maj 2017

HYRESRÄTTENS STÄLLNING
– och hur Hyresgästföreningen arbetar för att stärka den.

Det har under den senaste tiden varit många diskussioner om hyresrättens framtid
och om hyresgästers rättigheter t ex i samband med renoveringar. Under våren presenteras också en utredning om begränsningar av hyreshöjningar i samband med
renoveringar.

Välkommen till ett öppet bomöte på LH Riddarstigen!

Vi berättar om Hyresgästföreningens Framtidsprogram och om hur Hyresgästföreningen arbetar för att möta de utmaningar som finns kring hyresrättens framtid.

Plats: LH Riddarstigen, Riksdalersgatan 23 A
Tid:     21 maj 2017,  kl. 15:00 – 16:30
Alla boende i Riddarstigens område hälsas välkomna!

Inbjudan för utskrift

 

Välkommen till årsmötet den 5 februari 2017!

Riddarstigens medlemmar hälsas välkommen till årsmöte.

TID: Söndag den 5 februari 2017, kl. 15:00 – 17:00

PLATS: Föreningslokalen, Riksdalersgatan 23A

Agenda

 • Årsmötesförhandlingar
 • Val av ordförande
 • Val av minst två ordinarie ledamöter
 • Val av revisor, revisorsersättare och valberedning
 • Information från Hyresgästföreningen

Kontakt med valberedningen: val@riddarstigen.se 

Kallelse i pdf

Verksamhetsplan för 2017 Antagen på medlemsmöte i oktober 2016

Bo- och medlemsmöte söndag 16 oktober klockan 15:00

Vi välkomnar alla boende i LH Riddarstigens område till bomöte och alla Hyresgästföreningens medlemmar i samma område till medlemsmöte söndag 16 oktober från klockan 15:00 i föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A.

På bomötet diskuterar vi våra aktiviteter 2017. Vi samlar också in frågor och synpunkter som vi bör ta upp med Familjebostäder.
På medlemsmötet fastställs sedan aktiviteterna som en verksamhetsplan och budget för 2017.
Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Inbjudan i pdf-format

Bo- och medlemsmöte måndag 2015-04-27

karta-2014-11-16-lokalernaLokala hyresgästförenigen Riddarstigen välkomnar alla områdets bomöte och hyresgästföreningens medlemmar till ett efterföljande medlemsmöte i föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A, måndagen den 27:e april klockan 18:30.

Agenda

 • Familjebostäder informerar och svarar på frågor.
 • Fyllnadsval till styrelsen.
 • Övriga frågor

Vi bjuder på fika!

Vi behöver en kassör till styrelsen!

Är du intresserad eller känner någon granne/medlem som du vill nominera? Pratat med henne/honom och kom till mötet.

Inbjudan i pdf-format.

 

Årsmöte måndag 2015-02-23

karta-2014-11-16-lokalernaLokala hyresgästförenigen Riddarstigen välkomnar alla områdets medlemmar i Hyresgästföreningen till årsmöte i föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A, måndagen den 23:e februari klockan 18:30.

Agenda

 • Årsmötesförhandlingar
 • Val av styrelse
 • Övriga frågor

Vi bjuder på fika!

 

Riddarstigen © 2014 Frontier Theme